Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Annonsering

Annonsering

En avskedsannons är ett vanligt och effektivt sätt att meddela plats och tid för avskedsceremonin och minnesstunden. Där brukar också stå om det finns önskemål om klädsel.

Vårt första möte brukar vara ett bra tillfälle då vi tillsammans kan utforma annonsen. Inför mötet kan det därför vara värdefullt att fundera igenom vad ni har för tankar och önskemål kring annonsen.

Vad brukar en avskedsannons innehålla?

En avskedsannons innehåller ofta en symbol. Det finns många vanliga symboler att välja på, men det går också bra att rita eller designa en egen. Annonsen bör också ge information om var och när avskedsceremonin ska hållas, anmälan till minnesstunden och eventuellt önskemål om klädsel. Det kan också vara något annat personligt kring föremålet för avskedet.

Var publiceras avskedsannonsen?

Ni väljer själva var avskedsannonsen ska publiceras. I vårt grundarvode ingår publicering på vår Facebooksida (om annan överenskommelse inte finns). Annonsen kan också publiceras exempelvis i en lokaltidning eller en rikstäckande tidning om så önskas, men då tillkommer en annonskostnad.

> Ars Moriendi på Facebook