Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Produkter & tjänster

Startsida  /

Produkter & tjänster

Vi hjälper er längs vägen

BLI REDO FÖR AVSKEDET

Ända från den första insikten att ett avsked är nödvändigt fram till genomförandet av ett ceremoniellt sista farväl, behöver många frågor ställas och många beslut fattas.

Kan detta upphöra? Vilken hjälp behöver jag? Hur ska ceremonin utformas? Vad ska ingå vid minnesstunden? Och så vidare. Vi har stor kunskap kring avskedets alla faser och svårigheter och hjälper er genom hela processen.

Behövs en följeslagare?

Vägen till ett sista farväl är ofta både lång och krokig, särskilt när det handlar om etablerade strukturer och system. Stöd kan därför behövas under hela den ofta komplexa och smärtsamma resan från förnekelse till ett värdigt avsked.

Eftersom avvecklingar och andra komplexa avslut är en så svår konst krävs både specialkompetens och ett annat mindset än vid andra förändringsprocesser. Därför kan det vara klokt att ta hjälp av våra konsulter redan i ett tidigt skede.

Våra avskedstjänster

CEREMONIVÄRD

Ceremonivärden hjälper till med allt praktiskt

En ceremonivärd har många praktiska ansvarsområden både innan, under och efter ceremonin. Hen ser till att de närstående kan känna sig trygga med att allt blir som planerat i samband med ceremonin, så att de slipper tänka på annat än att närvara i stunden.

OFFICIANT

När behöver en officiant anlitas?

Det är officianten som planerar och leder själva avskedsceremonin. Officianten är också den som kommer att stå för merparten av talandet under ceremonin.

Sker avskedet i en kyrka, brukar prästen vara officiant, men vid sekulära avsked kan vem som helst ha denna roll.

BLOMMOR & MUSIK

Blommor och musik tillför mycket till ceremonin

Blommor fungerar som något att vila ögonen på, samtidigt som de ger ceremonin en personlig prägel. Och få saker har större betydelse i utformandet av ett personligt avsked än valet av musik.

PROGRAMKORT

Ett programkort underlättar

Ett programkort gör det lättare för de närvarande genom att det fungerar som en vägledning om hur ceremonin kommer gå till.

Programkortet fyller även en annan praktisk funktion, att ni kan spara det som ett minne av avskedet.

MINNESSTUND

Minnesstund efter ceremonin

Att samlas efter avskedet för att minnas och äta något tillsammans känns ofta trösterikt. Det skapar en möjlighet att prata, dela minnen och umgås i lugn och ro. Det är vanligt att man äter och dricker något tillsammans, ibland hålls det tal och spelas musik. Minnesstunden kan, precis som avskedet, utformas för att spegla vad vi sagt farväl till.

ANNONSERING

Vi hjälper er att utforma annons

En avskedsannons är ett vanligt och effektivt sätt att meddela plats och tid för avskedsceremonin och minnesstunden. Där brukar också stå om det finns önskemål om klädsel. Ni väljer själva var avskedsannonsen ska publiceras.

MILJÖVÄNLIGA AVSKED

Minsta möjliga påverkan på miljön

Vår avskedsverksamhet tar ett unikt grepp på miljöutmaningarna. Avskedstagande av dysfunktionella och/eller uttjänta kulturella artefakter är nämligen ett mycket effektivt sätt att minska sin miljöpåverkan. Samtidigt gynnar det framväxten av mer värdigt och omsorgsfullt samhällsklimat.