Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Våra konsulttjänster

Våra konsulttjänster

Att genomföra system- och institutionsavveckling eller andra komplexa avslut är en svår konst. Oftast krävs specialkompetens och ett annat mindset än vid andra förändringsprocesser.

Inom Ars Moriendi har vi bred kompetens när det gäller komplex förändring i svårnavigerade och oförutsägbara processer. Vid sidan av vår ceremoniella verksamhet och stöd till sorgebearbetning, erbjuder vi därför konsultinsatser i samband med pågående eller planerade förluster, system- och institutionsavveckling eller liknande. I vår konsultportfölj ingår också insatser för palliativ institutionsvård, när så behövs.

Kontakta vår företagsledning vid behov av insatser, för en diskussion om uppdraget.