Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Om oss  /

Välkommen till Ars Moriendi

Välkommen till Ars Moriendi

Att ta ett slutgiltigt farväl av sådant som står oss människor nära är svårt och plågsamt. Men samtidigt en sorts befrielse som hjälper oss att gå vidare.

Den värld vi delar består av kulturella artefakter som vi gemensamt tar för givna och har väldigt nära relationer med. Exempelvis tänkesätt, strukturer, saker, vanor, föreställningar, med mera. Sammantaget gör dessa ting världen påtaglig för oss.

Många känner i dag ångest inför att mycket av det som vi vant oss vid – och ibland bygger vår existens på – tycks vara på väg att gå förlorat. Eller snart måste upphöra, om vi inte vill undergräva förutsättningarna för vår civilisation.

Det är uppslitande att behöva säga farväl till sådana saker och förhållningssätt, eftersom de gjort tillvaron bekant och förutsägbar. Avsked från kulturella artefakter är därför mycket svårt, men samtidigt nödvändigt för att skapa utrymme för förändring.

Vi hjälper dig ta farväl av det som gjort sitt

Vänd dig till oss i förtroende när du förlorat något som betytt mycket för dig, eller känner dig redo att släppa taget om sådant som dröjer sig kvar, trots att det gjort sitt. Med stort engagemang och kunskap sörjer vi för värdiga och personliga avsked av det du förlorat, eller vill släppa taget om.

Tillsammans med dig utformar vi en ceremoni, lika unik som det som du behöver ta farväl av och sörja; en sista hyllning och ett verkningsfullt avslut som ger dig kraft och mod att gå vidare.