Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Så får du information om avskedet

Så får du information om avskedet

Beskedet att ett avsked ska äga rum kan spridas på olika sätt. De som står nära de närmast sörjande brukar få reda på praktisk information om avskedsceremonin genom familj eller vänner.

Informationen kan också förmedlas via digitala eller tryckta annonser, via Ars Moriendis hemsida eller i sociala medier.

Annonsen brukar publiceras några dagar innan ceremonin. Där står bland annat var och när den äger rum och önskemål om gästernas klädsel. Det brukar också framgå om det blir en minnesstund efter avskedet och hur du anmäler dig till den.

Om avskedsceremonin anordnas av Ars Moriendi publiceras annonsen också på vår hemsida.