Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Vår organisation

Startsida  /

Om oss  /

Vår organisation

Vår organisation

Ars Moriendi drivs i nätverksform för att snabbt kunna växa i rollen som Sveriges första avskedsbyrå.

Vår företagsledning samordnar enheterna Avstående – Avveckling – Avsked, sköter all kommunikation för varumärket Ars Moriendi samt leder byråns forsknings- och utvecklingarbete. Nätverksformen innebär att antalet medarbetare och vilka de är varierar beroende på aktuella uppdrag.

Är du kanske intresserad av att bli en del av vårt nätverk? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Aktuella medarbetare

Lars-personal

Lars Noväng, avskedsentreprenör

Lars startade Ars Moriendi 2022 och är förutom verksamhetsledare också konsult, avskedsrådgivare och ceremonivärd. Lars har som filosofiskt undersökande konstnär och utvecklare under de senaste 25 åren startat och drivit en rad företag och konstverksamheter, och är bland annat en av initiativtagarna till Frihetsförmedlingen.

Rikke-personal

Rikke Schau, avskedsrådgivare och samtalsterapeut

Vid sidan av sina uppdrag i Ars Moriendi som avskedsrådgivare, ceremonivärd och specialist på sorgbearbetning, är Rikke verksam som samtalsterapeut i sitt företag Samtalspraktiken i Malmö.

Patricia-2

Patricia Vane, avskedsrådgivare och ceremonivärd

Patricia fungerar som som avskedsrådgivare, ceremonivärd och forskningspartner på Avskedsbyrån, Hon kan också erbjuda andligt stöd i processen med grundläggande avslut och farväl för individer, organisationer och institutioner.

Patricia är dessutom verksam som media- och performancekonstnär, samt som producent på Skogen i Göteborg. 

Cia-personal

Cecilia Jonasson, avskedsrådgivare och konsult

Cecilia har flera roller i Ars Moriendi. Inte minst bidrar hon till byråns utvecklingsarbete med sin kompetens inom medvetandefilosofi, kognitiv neuropsykologi och kommunikation. Som rådgivare specialiserar hon sig på att ge stöd till personer, organisationer och institutioner som vill läka dysfunktionella mönster och undersöka nya rörelser framåt.

Cecilia medverkar dessutom som kompositör och sångerska vid ceremoniella avsked.

Ola-Paulson

Ola Paulson, avskedsrådgivare och artefaktdiakon

I sin egenskap av artefaktdiakon har Ola en viktig roll som själasörjare för organisationer och institutioner som gjort sitt och med vår hjälp ska anträda färden mot ett sista farväl.

Ola medverkar också vid ceremoniella avsked som ceremonivärd, respektive kompositör/musiker.