Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Gäst vid avsked

Gäst vid avsked

I Sverige är ceremoniella avsked något nytt. Därför finns i dag varken uttalade eller oskrivna etikettsregler för dessa sammankomster. Här kan du finna lite information om sådant som kan vara bra att tänka på som gäst vid en avskedsceremoni.

INFORMATION OM AVSKEDET

Hur får jag kännedom om ett kommande avsked?

Information om en kommande avskedsceremoni brukar spridas naturligt bland alla som är berörda. I de allra flesta fall kompletteras detta med att avskedet annonseras på olika sätt.

BEHÖVER MAN ANMÄLA SIG?

Är det bara att komma?

I annonser och annan information som sprids inför en avskedsceremoni brukar formerna för denna framgå; till exempel om den är öppen för alla, eller enbart för de närmast berörda.

Följer en minnesstund på själva avskedet brukar detta också framgå, liksom om föranmälan till denna krävs. Ibland kan detta dock vara oklart och då går det alltid bra att kontakta oss för att få hjälp.

HUR BÖR JAG KLÄ MIG?

Klädkoder

Att klä upp sig inför en högtidlig avskedsceremoni är ett fint sätt att visa både föremålet för avskedet och de närmast sörjande sin aktning.

Eftersom det inte finns uttalade etikettsregler kring avskedsceremonier är det lätt att känna osäkerhet kring vilken klädsel som är lämplig. Sidan “Klädkod vid avskedsceremonier” hjälper dig att hitta rätt.

BÖR JAG TA MED BLOMMOR?

Avskedsblommor

Det kan kännas bra och naturligt att med hjälp av blommor visa sitt engagemang vid avskedet. Det kan till exempel vara med en dekoration, en bukett eller kondoleansblomma.