Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Miljövänliga avsked

Miljövänliga avsked

Ars Moriendi skryter inte med produkter och tjänster som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Å andra sidan tar vår avskedsverksamhet ett unikt grepp på miljöutmaningarna.

Avskedstagande av dysfunktionella och/eller uttjänta kulturella artefakter är ett kraftfullt verktyg för att minska sin miljöpåverkan. Samtidigt gynnar det framväxten av ett mer värdigt och omsorgsfullt samhällsklimat.

Miljösortiment

Av denna anledning håller vi oss inte med ett specifikt miljösortiment, då det mest hållbara val vi kan erbjuda våra kunder är att med vår hjälp ta ett sista farväl av så många artefakter, ovanor, system, strukturer och institutioner som möjligt.

Minimerad material- och energiåtgång

Genomförandet av avskedsceremonier och andra tjänster runt om i landet innebär dock en viss miljöpåverkan. I alla delar av Ars Moriendis verksamhet strävar vi därför efter att minimera materialslöseri, onödig administration och byråkrati, fordonsanvändning och så vidare.

Någon oberoende part som kan certifiera eller miljömärka vår verksamhet finns inte, eftersom avskedsbyråer är ett nytt koncept. Men hade en sådan certifieringsverksamhet existerat skulle vi avstå från att använda den, eftersom det skulle innebära gynnande av onödig byråkrati.

I stället väljer vi att helt och fullt lita på att våra kunder förstår och sympatiserar med vårt koncept för minskad miljöpåverkan: avståendets konst.