Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Om oss

Startsida  /

Om Ars Moriendi

Sveriges första avskedsbyrå

Många upplever i dag att den värld vi vant oss vid håller på att gå förlorad och att många av de ting, vanor och tänkesätt som vi tar för givna inte kan bestå.

Det är därför dags att ta ett sista farväl av många kulturella artefakter.

AVSKEDSBYRÅNS TRE BEN

En fullservicebyrå

Ars Moriendi är byrån för avstående, avveckling och avsked.

Vi ordnar unika sista farväl av företeelser, institutioner och system som gjort sitt. Vi erbjuder också professionellt stöd till sorgebearbetning och kan anlitas som konsulter vid system- och institutionsavveckling, eller andra komplexa avslut.

PERSONAL OCH KOMPETENS

Hur fungerar vi?

Ars Moriendi drivs i nätverksform för att snabbt kunna växa i sin roll som Sveriges första avskedsbyrå.

Nätverket består av verksamhetsledning, medarbetare i enheterna för avstående, avveckling och avsked, samt olika fristående experter.

KONTAKTA OSS

Vi finns där avsked behövs

Vi vill vara lätta att nå och att ni ska kunna träffa oss på det sätt som passar er bäst. Vi erbjuder därför personliga kundmöten,  video- eller telefonmöten samt personliga besök.

AVSKEDSBYRÅNS UTVECKLING

Framväxten

Ars Moriendi har tagit sig från idé till verksamhet i en lång, vindlande process. Resan hade inte varit möjlig utan en mängd research, många inspirerande samtal och finansiellt stöd.