Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Om oss  /

Inspiration och stöd

Inspiration och stöd

Ars Moriendi har växt från idé till verksamhet i en process som började 2015 och tog ordentlig fart 2020. Två år senare kunde Sveriges första avskedsbyrå slå upp portarna.

Under resans gång har jag haft glädjen att föra en mängd intressanta samtal med min familj, med nära vänner, konstnärskollegor, forskare och andra. Dessa samtal kring vad Ars Moriendi kan ha för roll i samhället i denna brytningstid har varit helt ovärderliga för framväxten av byrån såhär långt.

Min research har lett till många nya kontakter och flera vänskaper. Den har också gett mig nya spännande insikter och kunskaper, bland annat om palliativ vård, begravningsbyråers vardagsverksamhet och vad liturgiutveckling kan innebära.

Ingen person är här nämnd och ingen heller glömd – ni vet vilka ni är och till er alla vill jag rikta ett varmt och innerligt tack!

Jag vill dessutom tacka för finansiellt stöd till utvecklingsarbetet i form av Svenska kyrkans kulturstipendium, Konstnärsnämndens projektstöd samt utvecklingsstöd från Region Skånes kulturförvaltning. Stort tack också till Skogen i Göteborg, för residensplats och samproduktion!

Lars Noväng