Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Planera avskedet med oss

Planera avskedet med oss

Vi vill att ni ska kunna träffa oss på det sätt som passar er bäst. Vi erbjuder därför personliga kundmöten på vår avskedsbyrå, men också video- eller telefonmöten samt personliga besök.

Våra relationer med saker, vanor och föreställningar är personliga och unika. Detta avspeglas också när vi ska ta ett sista farväl av dem. Det finns därför ofta olika önskemål om hur avskedet ska utformas, hur det ska planeras och med vem och vilka. För att det ska vara lätt att hitta en form som passar just er erbjuder vi olika möjligheter för planering.

Ars Moriendi är en rikstäckande byrå. Det gör att vi har ambitionen att kunna ordna avskedsceremonier och andra former av farväl i alla delar av Sverige. Kan vi inte möta er på er hemort för att planera avskedet, försöker vi ta hjälp av olika samarbetspartners ute i landet med lokala förberedelser.

Personligt möte

Vid besök på vår avskedsbyrå får ni träffa en personlig rådgivare som hjälper er att planera avskedsceremonin. Eftersom det kan vara svårt för alla berörda att närvara vid planeringsmötet, kan vi också erbjuda kombinationsmöten där de som kan träffas på byrån, medan övriga närstående är med digitalt. På så sätt kan alla inkluderas i beslutet även utan att fysiskt vara med på plats. I planeringsprocessen använder vi verktyg som förenklar besluten och gör dem enkla och tydliga för alla inblandade.

Videomöte

Vid ett videomöte träffar ni oss digitalt och mötet går att ansluta till via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Under mötet guidar våra avskedsrådgivare er genom de olika valen och besluten.

Telefonmöte

Väljer ni att boka ett telefonmöte med oss ringer vi upp er på den avtalade tiden. Inför mötet kan vi ha mailat information till er som vi använder som hjälpmedel under vårt möte.

Hembesök

Om ni önskar träffas i er hemmiljö för att planera avskedsceremonin kan vi göra hembesök efter överenskommelse.