Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Det första mötet

Det första mötet

För att kunna utforma en vacker och personlig avskedsceremoni behöver vi lära känna både er som är närstående och veta mer om vad ni ska säga farväl till.

Vid vårt första möte får ni därför berätta om era tankar och önskemål, så att vi får en bild av föremålet för avskedet. Tillsammans utformar vi sedan ett personligt farväl som hjälper er som närstående att gå vidare.

Några saker att fundera på inför mötet

Det finns många sätt att genomföra ett avsked. Det kan därför vara en bra idé att i förväg fundera på frågor vi kommer att prata om när vi träffas. Och vi rekommenderar alla att skriva ett avskedsbrev som en förberedelse inför mötet. Läs mer om hur du skriver Avskedsbrev här >

Självklart behöver ni inte ha svarat på alla frågor innan vårt första möte, utan vi kommer gemensamt att planera avskedsceremonin steg för steg.

  • Var ska ceremonin hållas? I en speciell lokal eller kanske utomhus?
  • Önskar ni några speciella blommor, utsmyckningar, musik eller tal under ceremonin?
  • Ska avskedet genomföras bara med de närmaste eller tillsammans med en större krets? 
  • Finns det gäster som inte kommer kunna ta sig till ceremonin? Vill ni att vi undersöker möjligheten att direktsända den?
  • Vill ni ha en annons på vår hemsida och/eller vår Facebooksida?
  • Vill ni ha en minnesstund efter avskedsceremonin? Finns det kanske en speciell lokal ni vill ha den i och vad skulle ni vilja bjuda på?

> Boka ett första möte