Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Sorg & omsorg

Sorg & omsorg

Sorg och omsorg hänger nära samman. Ceremoniella avsked hjälper oss öppna en sorgens dörr genom vilken vi kan gå vidare och få kraft att sörja för vår omvärld.

HAR SORGEN BETYDELSE?

En väg framåt

Sorgens betydelse för att komma vidare i livet kan inte underskattas. Genom sorgens dörr får vi möjlighet att gå vidare. Inte minst i riktning mot nya, ännu okända möjligheter.

HJÄLP MED SORGEPROCESSER

Behöver jag lära mig sörja?

När vi förlorat något, eller känner att något håller på att gå förlorat kan vi drabbas av svår sorg, en känsla som helt och förändrar allt – svår, stark och på många sätt omöjlig att beskriva.

Vissa tar sig utan svårigheter igenom sorgeprocessen, andra kan behöva både hjälp och stöd.

NÄR HAR NÅGOT GJORT SITT?

Hur vet jag?

Det kan kännas både ovant och konstigt att bestämma sig för att ta ett oåterkalleligt farväl av en sak, en föreställning eller kanske en institution.

Och eftersom formella avskedsceremonier är ovanliga i vår tid, går det heller inte att luta sig mot traditioner. Det är dock lätt att förstå varför ett riktigt avslut kan behövas för att göra det möjligt att gå vidare i livet. Men det kan också finnas mer svårfångade skäl som kräver en hel del eftertanke innan beslutet att genomföra en avskedsceremoni kan börja ta form. 

Det kan exempelvis handla om att inte förmå ta sig ur en sorg över möjligheter som gått förlorade, eller om att uppleva sig vara fast i ett beteende som inte längre fungerar. 

OM ATT BEVARA MINNET

Att minnas tillsammans

Hur hedrar man minnet av något som inte kommer tillbaka? Det är mycket svårt, men att tillsammans vårda minnet av det som vi tagit farväl av kan hjälpa.