Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Officiant

Officiant

Det finns alltid stora möjligheter att göra avskedet precis så personligt som ni önskar. Ni väljer själva vem som ska vara officiant.

Det är officianten som planerar och leder själva avskedsceremonin. Eftersom utformningen är väldigt fri är det viktigt att planera ceremonin noggrant. Ni och officianten träffas i god tid innan avskedet för att planera vad ceremonin ska innehålla.

Vad gör en officiant?

Officianten är den som kommer att stå för merparten av talandet under ceremonin. När ni gör planeringen tilsammans får ni som närstående berätta om föremålet för avskedet och komma överens med officianten om vad som ska sägas. Tillsammans går ni igenom tankar och reflektioner, minnen, dikter, musik och andra delar ni önskar ha med.

Vem kan vara officiant?

Sker avskedet i Svenska kyrkan brukar prästen vara officiant. Men vid sekulära avskedsceremonier kan vem som helst ha officiantens roll. Det finns personer som är vana officianter men det kan även vara en föremålet närstående, eller någon annan. Valet är ert och det viktigaste är att ni känner er bekväma och trygga med den person ni har valt.

Bra att tänka på när ni själva väljer officiant är att personen ska känna sig bekväm med att tala inför en folksamling och ha möjlighet att lägga mycket tid på planering inför ceremonin.

Vi kan hjälpa er att hitta en van officiant

Vid förberedelsen för ett sista farväl tycker många det känns tryggt att välja en officiant med vana vid att leda avskedsceremonier. Ni kan behöva koncentrera er på ert sorgearbete och då kan det kännas skönt att ha en erfaren person vid er sida som kan lätta er börda när själva avskedet ska planeras.

Vi på Ars Moriendi hjälper gärna till att hitta en officiant som kan hålla i ceremonin och hjälpa er planera den. Naturligtvis har ni också möjlighet att välja att själv leda ceremonin, om ni så önskar.