Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Startsida  /

Avskedsbrev

Avskedsbrev

Att formulera ett avskedsbrev ger dig som kund en möjlighet att i lugn och ro reflektera kring varför du ser ett avsked som nödvändigt, eller i alla fall eftersträvansvärt.

Vi rekommenderar därför alla kunder som vänder sig till oss för hjälp med att planera och genomföra ett sista farväl, att först skriva ett personligt avskedsbrev till det som de vill ta avsked av.

Avskedsbrevet gör att du kan formulera varför det nu är dags att ta farväl, och det blir då lättare för både dig som kund och för oss på Avskedsbyrån att sedan planera hur själva avskedet ska genomföras.

Är du ovan kan det kännas konstigt att skriva ett personligt avskedsbrev till en världslig sak. Påminn dig därför att du, trots den känslan, faktiskt har en levande relation med detta ting, eller denna företeelse – en relation som troligen är både nära och inte riktigt bra, eftersom du bestämt dig för att ta ett slutgiltigt farväl. Försök därför se på föremålet som en person när du skriver, och vänd dig gärna direkt till hen i texten.

När du börjat skriva brevet kan du upptäcka att många olika känslor kan komma upp inför beslutet att faktiskt ta ett sista farväl. Och släpp då gärna fram allt som bubblar upp, även om det kan kännas obehagligt! Det bereder vägen för ett värdigt sista avsked.

Lycka till med ditt skrivande!

Ett avskedsbrev kan skrivas på vilket papper som helst, men det måste skrivas för hand. Känner du att det är svårt att komma igång, rekommenderar vi att du startar med att fylla i formuläret på bilden.

Där hittar du flervalsfrågor som hjälper dig ringa in vad det hela handlar om, dessutom får du lite instruktioner om både format och formalia.

Klicka på bilden för att öppna formuläret som pdf i nytt fönster

När avskedsbrevet är färdigt och signerat går det fint att lämna eller skicka det till oss på byrån, redan i samband med att du bokar det första mötet med oss. Du kan också välja att ta med brevet till den första avskedsplaneringen. Känner du att du inte vill dela med dig av vad du skrivit, går det naturligtvis bra att du behåller det för dig själv.

Kom ihåg: Det viktiga är inte att brevet blir läst, utan att du skriver det!