Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Sorgens väg

Efter att vi följt en artefakt som redan gått ur tiden till sin sista vila, eller tagit ett slutgiltigt avsked av något som behöver upphöra, är det viktigt att få lov att sörja. Och sorgens betydelse för att komma vidare i livet kan inte underskattas. Samtidigt är det viktigt att påminna sig hur begreppen sorg … Read more

När har något gjort sitt?

Ceremoniella avsked är inget vi tvingas till. Tvärtom kräver de aktiva beslut och en del eftertanke. Att ta ett sista farväl av saker, vanor, system, relationer och institutioner som dött ifrån oss kan kännas både ovant och konstigt. Inte minst om föremålet för avskedet behöver lämnas efter att ha blivit dysfunktionellt, ohållbart eller bådadera. Vägen … Read more

Hjälp med sorgen

Sorg är en känsla som genomströmmar oss helt och förändrar allt – svår, stark och på många sätt omöjlig att beskriva. Många kan uppleva det som att plötsligt leva i en annan värld. Och även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att vara ledsen. Sorg är … Read more

Att minnas tillsammans

Hur tar man avsked av något som inte kommer tillbaka? Eller kommer att finnas kvar? Bådadera är svårt, men att tillsammans minnas och hedra det man tagit farväl av kan hjälpa mycket. Ars Moriendi annonserar alla kommande avsked på vår Facebooksida. Detta är gratis vid beställning av annonser och här går det också att hitta … Read more