Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.
avskedsbyr-logo-small

Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi, ombesörjer värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om. Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i den omställning av samhället vi alla står inför.

en / se

Till minne av Överkonsumtionen

Det kändes tungt att ta ett sista och slutgiltigt farväl av Överkonsumtionen en regnig vårkväll i mars. Och flera av oss som samlats i Växjö konsthall för att delta i den offentliga avskedsceremonin fick nog en rejäl klump i magen av officiantens ord: “Vi har kommit till ett ställningstagande. Vi måste stoppa vår Överkonsumtion. Och … Read more

Så minns vi Tillväxten

Ekonomisk tillväxt, definierad som ökad produktion av varor och tjänster antogs under 1900- och början av 2000-talet vara nyckeln till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Ju mer ett land kunde öka den samlade produktionen, räknat i BNP, desto högre tillväxttakt och ju mer varje individ producerade med givna produktionsfaktorer desto högre produktivitet. Att en öppen ekonomi skulle … Read more